Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie na cel statutowy Fundacji. Fundacja jest organizacją non profit posiadającą status organizacji pożytku publicznego, co oznacza iż kwotę darowizny można odliczyć od podatku zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej Radan
ul. Bojkowska 59C
44-100 Gliwice

Numer rachunku do wpłat PKO Bank Polski S.A  
08 1020 2401 0000 0802 0234 9074

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Pobierz druk przelewu

Za wszystkie darowizny gorąco dziękujemy i zapewniamy, że zostaną w całości spożytkowane na cele statutowe Fundacji.