Kontakt

Fundacja Wspierania
Ratownictwa Górskiego, Sportu
oraz Działalności Charytatywnej
Radan

ul. Bojkowska 59c
44-100 Gliwice

   32 338 08 00

   32 338 08 02

   fundacja@radan.com.pl

   www.fundacjaradan.org

 

   www.facebook.com/Fundacja.Radan

KONTO PKO BANK POLSKI S.A. NR
08 1020 2401 0000 0802 0234 9074

KRS: 0000283966
NIP: 6312538712
REGON: 240723534

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej Radan. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania jak również do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

Jaka jest suma 2 i 5?