News

Zbiórka na sprzęt do masażu serca

Ratownicy GOPR proszą o pomoc w zebraniu środków na zakup sprzętu do masażu serca, pozwalającego na prowadzenie skutecznej akcji reanimacyjnej podczas transportu do szpitala. Cena urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUKAS wynosi 45 000 zł, dodatkowe 8 500 zł kosztuje respirator, wespół z którym będzie używane. Niezbędna do zebrania kwota wynosi więc 53 500 zł. Wierzymy, że przy dużym zasięgu akcji i zaangażowaniu uda się tego dokonać!
Dlaczego sprzęt jest niezbędny do ratowania życia?
Podczas akcji ratunkowych w górach najgorszy scenariusz przewiduje osoby z NZK (Nagłym Zatrzymaniem Krążenia). Ewakuacja takich osób z miejsca zdarzenia może rozpocząć się dopiero po powrocie spontanicznego krążenia i oddechu. Dzięki urządzeniu do automatycznej kompresji klatki piersiowej w połączeniu z respiratorem, osoba ratowana mogłaby być transportowana podczas prowadzonej resuscytacji. Przy tak przeprowadzonej akcji ratunkowej szansa przeżycia poszkodowanego znacznie wzrasta ze względu na zdecydowanie szybsze przekazanie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – tłumaczy Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR. Posiadanie takiego urządzenia jest kluczowe zwłaszcza podczas transportu w trudnym terenie górskim.
Zbiórka na zakup sprzętu odbywa się poprzez Fundację Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN.
Wpłat dokonywać można na konto Fundacji :08 1020 2401 0000 0802 0234 9074
z dopiskiem: „Sprzęt do masażu serca dla GOPR”
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
szczegóły: www.tatromaniak.pl
Foto: Adam Klimek

Wróć