News

XIII Międzynarodowe Zawody Drwali

W dniach 30.06 - 01.07.12 w Bobrowie w gminie Rudniki rywalizowało 43 drwali z Polski, Czech, Francji, Niemiec i Słowacji. Po raz szósty triumfował Jacek Sochniałek z Żytniowa (gmina Rudniki), który jest aktualnym mistrzem Polski. Drugie miejsce zajął Roman Szala z Jełowej, trzecie – Didier Polanowski z  Francji.
Zawody były jednocześnie eliminacjami do tegorocznych Mistrzostw Polski Drwali.
W sobotę od rana miały miejsce zawody na polu zrębowym w lesie, a mianowicie ścinka i obalanie drzew na cel. Oficjalnego otwarcia imprezy w godzinach popołudniowych dokonał Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak i prezes OSP w Bobrowie Mirosław Woźny.
W godzinach wieczornych na scenie koncertowały zespoły muzyczne.
W niedzielę od godz. 10.00 do późnych godzin wieczornych trwały konkurencje Międzynarodowych Zawodów Drwali na boisku w Bobrowie: przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód, dokładność przerzynki oraz okrzesywanie – najbardziej widowiskowa konkurencja.
W konkursie na najpiękniejszą rzeźbę wykonaną przy pomocy piły zwyciężył Frantisek Vitasek z Czech. W międzyczasie na scenie trwały występy sygnalistów myśliwskich z  Zespołu Szkół Leśnych w Brynku oraz folkowej kapeli góralskiej „HORA”. Zawodnicy, goście i uczestnicy posilić się mogli smakowitą zupą i bigosem drwala.

Organizatorem głównym przedsięwzięcia była OSP Bobrowa.
Współorganizatorzy: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie, Dyrektor Reglany Lasów Państwowych w Katowicach, Gmina Rudniki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ZUL Knieja Bobrowa.

Wróć