News

Klub sportowy Dąb - Stowarzyszenie Siedliska

Klub sportowy Dąb-Stowarzyszenie Siedliska istnieje w środowisku piłkarskim od 2003 roku.
Naszym celem jest praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi poprzez promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi, poprawienie kondycji fizycznej zainteresowanych, zorganizowanie wolnego czasu jako alternatywy gier komputerowych i telewizyjnych.
Organizujemy zawody oraz imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i poza lokalnym oraz prowadzimy szkolenia i zajęcia treningowe.
W całe przedsięwzięcie zaangażowanych jest 10 działaczy i 50 zawodników.
Największymi sukcesami klubu jest zwycięstwo w kl. A w sezonie 2008/2009 ( 26 zwycięstw i 1 remis) i awans ligę wyżej oraz trzykrotne zajęcie drugiego miejsca przez naszą młodzież w lidze juniorów w sezonach 2005, 2009 i 2010. Za niepisany sukces uznajemy utrzymanie bazy sportowej i organizację wolnego czasu mieszkańców wsi, poprzez wspólne spotkania na meczach piłki nożnej.

Wróć